Welcome to NVE conference Obesitas Symposium | vrijdag 18 november 2022 – NVE congres

Obesitas Symposium | vrijdag 18 november 2022

De behandeling van obesitas zit op dit moment in een stroomversnelling. Dit levert nieuwe vraagstukken op in de spreekkamer van behandelaars in zowel de eerste als tweede lijn. Welke zorg kunt u aanbieden en wat wordt vergoed? Wat is zinnig en wat mag uw patiënt van de behandeling verwachten?

De nieuwe richtlijn maakt duidelijk dat er voldoende aandacht dient te zijn voor diagnostiek naar de verschillende, soms zeldzame, oorzaken van obesitas en waarom dat relevant is voor de behandeling. Is de behandeling eenmaal ingezet dan blijkt deze niet altijd zaligmakend: bijwerkingen, complicaties of terugval naar het oude gewicht zorgen voor de nodig dilemma’s.

Obesitas is een chronische ziekte waarvoor nog geen genezing is. Bovendien is het aantal patiënten met deze ziekte indrukwekkend hoog, om maar niet te spreken van de al even indrukwekkende diversiteit aan comorbiditeiten. Obesitas kruist het pad van elke zorgverlener. Ga er maar aan staan.

Dit symposium maakt u wegwijs in de diagnostiek en behandeling van obesitas en poogt handvatten te bieden voor een gestructureerde aanpak. Bevlogen professionals uit het veld laten u meekijken in hun keuken en delen hun expertise en kennis.

Wij bevelen deze nascholing dan ook van harte aan en hopen u te ontmoeten op vrijdag 18 november in de Jaarbeurs te Utrecht.

Accreditatie
Voor deze studiedag wordt accreditatie aangevraagd bij :
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV);
• Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK);
• Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V);
• Verpleegkundig Specialisten Register (VSR).

Mocht uw vereniging hierboven niet vermeld zijn, neemt u dan contact op met de NVE Academy door een mail te sturen naar academy@nve.nl of te bellen naar 085-130 07 29.

Deelname
Het inschrijfgeld bedraagt € 175,-.
A(N)IOSsen en fellows betalen € 105,- (met een verklaring van de opleider).
Verpleegkundigen (zowel wel als niet voorschrijfbevoegden) betalen € 105,-.

Dit symposium is toegankelijk voor alle beroepsbeoefenaars, zowel BIG- als niet-BIG-geregistreerd.

Deze cursus wordt gesponsord door:

Browse abstracts by subject or title

Title:

Browse authors

Author:
Title:
Please select the Author to view abstracts.

Het Obesitas Symposium vindt plaats in het Beatrixgebouw te Utrecht.

Indien u vragen/opmerkingen heeft over het Obesitas Symposium kunt u contact opnemen met de NVE Academy door een mail te sturen naar academy@nve.nl of te bellen naar 085-1300729.