Welcome to NVE conference 14e Jaarsymposium Endocrinologie | dinsdag 7 december 2021 – NVE congres

Dit symposium zal online plaatsvinden. Let op: gewijzigde programmatijden!

De endocrinologie is voortdurend in ontwikkeling. Onophoudelijk komt via congressen, symposia, wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, intercollegiaal overleg etc. nieuwe informatie beschikbaar. Dit onderstreept niet alleen de dynamiek van het vak, het heeft uiteraard ook consequenties voor het denken en doen van betrokken clinici en onderzoekers.

Maar wat is er bij het enorme aanbod nu echt relevant voor uw dagelijkse praktijk? Hoe zijn kaf en koren te scheiden?

Het doel van dit 14e Jaarsymposium Endocrinologie is om u via een bondig programma te informeren over de meest relevante ontwikkelingen. Onder voorzitterschap van prof. dr. Wouter de Herder bespreken negen deskundigen de nieuwste inzichten op het gebied van zowel de benigne als maligne schildklieraandoeningen, bot, bijnier, hypofyse en diabetes mellitus type I en II. Tevens wordt, in twee capita selecta, speciale aandacht gegeven aan bariatrische chirurgie en Diabetes Insipidus.

Het is een uitstekende gelegenheid om u inhoudelijk op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken binnen het vak. Maar ook is er alle ruimte voor een stimulerende intercollegiale ontmoeting en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.

Dit symposium wordt online aangeboden. Enkele dagen voor het symposium ontvangt u hier meer informatie over.

Wij hopen u op dinsdag 7 december online te verwelkomen.

Met collegiale groet,
Prof. dr. Wouter de Herder, Erasmus MC, Rotterdam
Voorzitter 14e Jaarsymposium Endocrinologie

Accreditatie
Voor deze studiedag is accreditatie toegekend door
• Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) met 5 punten:
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 5 punten;
• Klinisch chemici bij de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) met 5 punten;
• Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) met 5 punten;
• Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 5 punten.

Voor deze studiedag is accreditatie in behandeling bij
• Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V).

Deelname
Het inschrijfgeld bedraagt € 165,-.
A(N)IOSsen en fellows betalen € 95,- (met een verklaring van de opleider).
Verpleegkundigen (zowel wel als niet voorschrijfbevoegden) betalen € 95,-.

Dit symposium is toegankelijk voor alle beroepsbeoefenaars, zowel BIG- als niet-BIG-geregistreerd.

Sponsoren
Sponsoren NVE Academy (status d.d. 30-11-2021):

Browse abstracts by subject or title

Title:

Browse authors

Author:
Title:
Please select the Author to view abstracts.

Het 14e Jaarsymposium Endocrinologie vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht.

Indien u hiervoor vragen/opmerkingen heeft over het 14e Jaarsymposium Endocrinologie kunt u contact opnemen met de NVE Academy door een mail te sturen naar academy@nve.nl of te bellen naar 085-1300729.