Welcome to NVE conference 14e Jaarsymposium Endocrinologie | 7 december 2021 – NVE congres

De endocrinologie is voortdurend in ontwikkeling. Onophoudelijk komt via congressen, symposia, wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, intercollegiaal overleg etc. nieuwe informatie beschikbaar. Dit onderstreept niet alleen de dynamiek van het vak, het heeft uiteraard ook consequenties voor het denken en doen van betrokken clinici en onderzoekers.

Maar wat is er bij het enorme aanbod nu echt relevant voor uw dagelijkse praktijk? Hoe zijn kaf en koren te scheiden?

Het doel van dit 14e Jaarsymposium Endocrinologie is om u via een bondig programma te informeren over de meest relevante ontwikkelingen. Onder voorzitterschap van prof. dr. Wouter de Herder bespreken negen deskundigen de nieuwste inzichten op het gebied van zowel de benigne als maligne schildklieraandoeningen, bot, bijnier, diabetes mellitus type I en II, hypofyse. Tevens wordt, in twee capita selecta, speciale aandacht gegeven aan de follow-up van patiënten na bariatrische chirurgie en de diagnose van diabetes insipidus. Het volledige programma vindt u hier.

Het 14e Jaarsymposium Endocrinologie is een uitstekende gelegenheid om u inhoudelijk op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken binnen het vak. Tevens is er alle ruimte voor een stimulerende intercollegiale ontmoeting en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.

De NVE Academy hoopt u dan ook op dinsdag 7 december 2021 in de Jaarbeurt te Utrecht of online te mogen begroeten.

De registratie wordt binnenkort geopend.

Browse abstracts by subject or title

Title:

Browse authors

Author:
Title:
Please select the Author to view abstracts.

Het 14e Jaarsymposium Endocrinologie vindt plaats in de Jaarbeurs te Utrecht en online.

Indien u hiervoor vragen/opmerkingen heeft over het 14e Jaarsymposium Endocrinologie kunt u contact opnemen met de NVE Academy door een mail te sturen naar academy@nve.nl of te bellen naar 085-1300729.