Welcome to NVE conference Grensvlaksymposium | dinsdag 8 november 2022 – NVE congres

Grensvlaksymposium | dinsdag 8 november 2022

De internistische praktijk wordt anno 2022 sterk getekend door vergaande specialisatie op deelgebieden. Bij een patiënt met verdenking op bijnierhypertensie is de keuze tussen vasculair geneeskundige en endocrinoloog vaak arbitrair. Maar verschillen in expertise kunnen leiden tot andere accenten in diagnostiek en behandeling. Ook bij hypercortisolisme, trombose en metabole ziekten is de scheidslijn tussen endocrinologie en vasculaire geneeskunde kunstmatig. Er bestaat dan ook een grote nieuwgierigheid over en weer tussen deze deelgebieden. Zowel qua dagelijkse praktijk maar zeker ook qua wetenschappelijk onderzoek.
Het is dan ook hoog tijd om de samenwerking te versterken door de -noodzakelijke- aandacht voor elkaars vakken te waarborgen middels dit grensvlaksymposium dat beoogt beide specialismen op de hoogte te brengen van belangrijke ontwikkelingen.

Ons doel met dit grensvlak symposium is tweeledig. Wij willen belangstelling voor elkaars vak creëren en van daaruit een gemeenschappelijke taal ontwikkelen opdat we anno 2022 elkaars concepten beter begrijpen.  Dit alles om uiteindelijk betere zorg voor onze patiënten te kunnen bieden.

Hoe gaan we dit doen? Het gaat op 8 november a.s. om een diepgaande dialoog tussen beide disciplines. Om deze tot zijn recht te laten komen hebben wij voor een aantal onderwerpen gekozen. Zij worden daar waar opportuun vanuit zowel endocrinologisch als vasculair geneeskundig perspectief gepresenteerd: een inspirerende uitwisseling van klinische visies en standpunten.

Wij hopen u op dinsdag 8 november te verwelkomen.

Namens de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie Academy en de Nederlandse Vereniging van Internisten Vasculaire Geneeskunde
prof. dr. Henri J.L. M. Timmers, internist-endocrinoloog en dr. Jaap Deinum, internist-vasculair geneeskundige

Accreditatie
Voor deze bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij:
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV);
• Verpleegkundigen en verzorgenden bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V).

Mocht uw vereniging hierboven niet vermeld zijn, neemt u dan contact op met de NVE Academy door een mail te sturen naar academy@nve.nl of te bellen naar 085-130 07 29.

Deelname
Het inschrijfgeld bedraagt € 175,-.
A(N)IOSsen en fellows betalen € 105,- (met een verklaring van de opleider).
Verpleegkundigen (zowel wel als niet voorschrijfbevoegden) betalen € 105,-.

Dit symposium is toegankelijk voor alle beroepsbeoefenaars, zowel BIG- als niet-BIG-geregistreerd.

Deze cursus wordt gesponsord door:

 

Browse abstracts by subject or title

Title:

Browse authors

Author:
Title:
Please select the Author to view abstracts.

Het Grensvlaksymposium vindt plaats in het Beatrixgebouw te Utrecht.

Indien u vragen/opmerkingen heeft over het Grensvlaksymposium kunt u contact opnemen met de NVE Academy door een mail te sturen naar academy@nve.nl.