Welcome to NVE conference Grensvlaksymposium | dinsdag 16 november 2021 – NVE congres

Geachte collega’s,

Ondanks de splitsing van de medisch specialismen naar afzonderlijke disciplines is de belangstelling voor endocrinologische symptomen bij gynaecologische aandoeningen onverminderd aanwezig, net als de aandacht voor de gynaecologische consequenties van endocrinologische ziektes. Zowel in het wetenschappelijk onderzoek, als – zeker ook – in de dagelijkse praktijk.

Het is dan ook hoog tijd om de samenwerking te versterken door de noodzakelijke aandacht voor elkaars vakgebieden te waarborgen met dit grensvlaksymposium dat beoogt beide specialismen op de hoogte te brengen van belangrijke ontwikkelingen. Ons doel met dit grensvlaksymposium is tweeledig. Wij willen belangstelling voor elkaars vak creëren en bestendigen en van daaruit een gemeenschappelijke taal ontwikkelen opdat we anno 2021 elkaars concepten beter begrijpen. Dit alles om uiteindelijk betere zorg voor onze patiënten te kunnen bieden.

Hoe gaan we dit doen? Het gaat op deze dag om een diepgaande dialoog tussen beide disciplines. Om deze tot zijn recht te laten komen hebben wij voor een aantal onderwerpen gekozen. Zij worden, daar waar opportuun, vanuit zowel endocrinologisch als gynaecologisch perspectief gepresenteerd: een inspirerende uitwisseling van klinische visies en standpunten.

Wij hopen u op dinsdag 16 november in de Jaarbeurs Utrecht te verwelkomen.

Namens de onderwijscommissie van de NVE Academy
Prof. dr. Aart Jan van der Lelij

Accreditatie
Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd voor
• Internisten bij de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV);
• Gynaecologen bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG);
• Klinisch chemici bij de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC);
• Verpleegkundig specialisten bij het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR);
• Endocrinologie-verpleegkundigen bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V).

Deelname
Het inschrijfgeld bedraagt € 165,-.
A(N)IOSsen en fellows betalen € 95,- (met een verklaring van de opleider).
Verpleegkundigen (zowel wel als niet voorschrijfbevoegden) betalen € 95,-.

Dit symposium is toegankelijk voor alle beroepsbeoefenaars, zowel BIG- als niet-BIG-geregistreerd.

Sponsoren
Sponsoren NVE Academy (status d.d. 19-07-2021):

Browse abstracts by subject or title

Title:

Browse authors

Author:
Title:
Please select the Author to view abstracts.

Grensvlak symposium - specialist

165,00

dinsdag 16 november 2021 - Utrecht

165,00In winkelmand

Grensvlak symposium - specialist in opleiding

95,00

dinsdag 16 november 2021 - Utrecht

95,00In winkelmand

Indien u vragen/opmerkingen heeft over het Grensvlak symposium kunt u contact opnemen met de NVE Academy door een mail te sturen naar academy@nve.nl.