Welcome to NVE conference Cursus Bijnierschorsinsufficiëntie | vrijdag 24 maart 2023 – NVE congres

Cursus Bijnierschorsinsufficiëntie | vrijdag 24 maart 2023

Het verpleegkundig onderwijs is terug!

Dit jaar start de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen (LWEV) van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) weer met de module bijnierschorsinsufficiëntie.

Bijnierschorsinsufficiëntie is een zeldzame bijnieraandoening die gecompliceerd kan worden door een bijniercrisis. Dit is potentieel een  levensbedreigende situatie. Bij een bijniercrisis is sprake van een tekort aan het hormoon cortisol. Als niet goed wordt gehandeld door patiënt, naasten en/of zorgverlener kan de patiënt als gevolg van zo’n crisis in een levensbedreigende situatie terecht komen. Door het toepassen van stressinstructies kan dit mogelijk worden voorkomen

De module bijnierschorsinsufficiëntie bestaat uit een e-learning en een onderwijsdag. Het volgen van de e-learning is een vereiste voor het volgen van de onderwijsdag. Gedurende de onderwijsdag zal de zorg voor patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie belicht worden vanuit verschillende hoeken.

De onderwijsdag zal worden afgesloten met een interactieve sessie waarbij de opgedane kennis toegepast dient te worden in de praktijkvoorbeelden.

Psst… Leden van de NVE krijgen korting op het inschrijftarief van deze en andere activiteiten georganiseerd door de NVE en/of LWEV.

Locatie
Erasmus Universitair Medisch Centrum, Onderwijscentrum lokaal 20

Kosten
Deelnamekosten voor de module bijnierschorsinsufficiëntie bedragen € 90 voor NVE-leden en € 130 voor niet-NVE-leden. De kosten zijn inclusief toegang tot de e-learningmodules, koffie, thee en lunch.

Accreditatie
Accreditatie voor dit symposium zal worden aangevraagd bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en voor verpleegkundig specialisten bij de Registratie Commissie Specialismen Verpleegkunde.

Browse abstracts by subject or title

Title:

Browse authors

Author:
Title:
Please select the Author to view abstracts.

Cursus Bijnierschorsinsufficiëntie | 24 maart 2023

90,00130,00

De inschrijfkosten zijn inclusief toegang tot de e-learningmodules, koffie, thee en lunch.

90,00130,00Opties selecteren

Eramus MC, Rotterdam – Onderwijscentrum lokaal 20

Contactgegevens bij vragen: verpleegkundigen@nve.nl