Welcome to NVE conference 19e Neuroendocrinologie symposium | dinsdag 29 november 2022 – NVE congres

19e Neuroendocrinologie symposium 29 november Grand Hotel Karel V Utrecht

Op dinsdag 29 november 2022 zal in het Karel V te Utrecht voor de 19e maal het Neuroendocrinologie symposium plaatsvinden. 

Dit jaar is gekozen voor het belichten van de rol van de endocrinoloog als ‘netwerk-geneeskundige’. Endocrinologen hebben vaak de regie over complexe multidisciplinaire patiëntenzorg en zijn derhalve ook onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van deze ‘aanpalende specialismen’ en regelgeving omtrent centralisering van zorg en dergelijke. 

Het inhoudelijke programma wordt ieder jaar samengesteld vanuit de universitaire centra met een roulerend tweekoppig voorzitterschap. Dit jaar wordt het symposium samengesteld en voorgezeten door Bas Havekes (MUMC+) en Richard Feelders (Erasmus MC) die een programma hebben samengesteld met thema’s die aantrekkelijk en uitdagend zijn voor zowel endocrinologen, neurochirurgen als radiotherapeuten. De volgende thema’s komen aan bod:

  • De historie van het vak endocrinologie
  • Klinische chemie: Functietesten in het endocriene netwerk
  • Circadiane ritme
  • Endocriene effecten van oncologische therapie
  • Rol imaging bij behandelkeuzes van hypofyse tumoren
  • Radiotherapie en hypofyse; de toekomst voor gamma knife en protonen?
  • Cushing en trombose
  • Debat: chirurgie of medicatie bij hypofysetumoren
  • De toekomst van het vak endocrinologie als netwerkgeneeskundige

Het programma wordt binnenkort bekend gemaakt en de inschrijving opent spoedig. 

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NIV, NVvN, NVRO en het Verpleegkundig Specialisten Register. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar eric@debaar.net.

Deze cursus wordt gesponsord door:

Browse abstracts by subject or title

Title:

Browse authors

Author:
Title:
Please select the Author to view abstracts.

Grand Hotel Karel V
Geertebolwerk 1
3511 XA Utrecht

Tel. 030 233 75 55

Voor meer informatie over het 19e Neuroendocrinologie symposium kunt u bellen met 0343 – 59 45 44 of mailen naar eric@debaar.net.