Welcome to NVE conference 16e Jaarsymposium Endocrinologie | dinsdag 12 december 2023 – NVE congres

16e Jaarsymposium Endocrinologie | dinsdag 12 december 2023

Geachte collega,

De endocrinologie is voortdurend in ontwikkeling. Via congressen, symposia, wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, intercollegiaal overleg etc. komt voortdurend nieuwe informatie beschikbaar. Dit onderstreept niet alleen de dynamiek van het vak, het heeft uiteraard ook consequenties voor het denken en doen van betrokken clinici en onderzoekers.

Maar wat is er bij het enorme aanbod nu echt relevant voor uw dagelijkse praktijk? Hoe is het kaf van het koren te scheiden?

Het doel van dit 16e Jaarsymposium Endocrinologie is om u via een bondig programma te informeren over de meest relevante ontwikkelingen. Onder voorzitterschap van prof.dr. Wouter de Herder bespreken negen deskundigen de nieuwste inzichten op het gebied van schildklieraandoeningen, bot, bijnier, diabetes mellitus type 1 en 2 en
de hypofyse. Tevens wordt, in twee capita selecta, speciale aandacht gegeven aan de paragangliomen en het microbioom.

Het is een uitstekende gelegenheid om u inhoudelijk op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken binnen het vak. Er is alle ruimte voor een stimulerende intercollegiale ontmoeting en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.

De NVE Academy begroet u graag op 12 december a.s. in de Jaarbeurs MeetUp te Utrecht.
Met collegiale groet,
Prof.dr. Wouter de Herder, Erasmus MC, Rotterdam
Voorzitter 16e Jaarsymposium Endocrinologie

Accreditatie
Voor deze studiedag is accreditatie toegekend voor:
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 5 punten;
• Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) met 5 punten;
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKV) met 4 punten;
• Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) met 5 punten.

Deelname
Het inschrijfgeld bedraagt € 200,-.
A(N)IOSsen en fellows betalen € 150,- (met een verklaring van de opleider).

Sponsoring

 

 

 

 


 

 

   

Browse abstracts by subject or title

Title:

Browse authors

Author:
Title:
Please select the Author to view abstracts.

Jaarbeurs MeetUp

Beatrixgebouw

Jaarbeursplein 6

3521 AL Utrecht

Indien u vragen/opmerkingen heeft over het Jaarsymposium kunt u contact opnemen met de NVE Academy door een mail te sturen naar academy@nve.nl of te bellen naar 085-1300729.