Welcome to NVE conference 15e Jaarsymposium Endocrinologie | dinsdag 6 december 2022 – NVE congres

15e Jaarsymposium Endocrinologie | dinsdag 6 december 2022

Geachte collega,

De endocrinologie is voortdurend in ontwikkeling. Onophoudelijk komt via congressen, symposia, wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, intercollegiaal overleg etc. nieuwe informatie beschikbaar. Dit onderstreept niet alleen de dynamiek van het vak, het heeft uiteraard ook consequenties voor het denken en doen van betrokken clinici en onderzoekers.

Maar wat is er bij het enorme aanbod nu echt relevant voor uw dagelijkse praktijk? Hoe zijn kaf en koren te scheiden?

Het doel van dit 15e Jaarsymposium Endocrinologie is om u via een bondig programma te informeren over de meest relevante ontwikkelingen. Onder voorzitterschap van prof. dr. Wouter de Herder bespreken negen deskundigen de nieuwste inzichten op het gebied van zowel de benigne als maligne schildklieraandoeningen, bot, bijnier, diabetes mellitus type I en II, hypofyse. Tevens wordt, in twee capita selecta, speciale aandacht gegeven aan bariatrische chirurgie en Diabetes Insipidus.

Het is een uitstekende gelegenheid om u inhoudelijk op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken binnen het vak. Maar ook is er, bij fysieke deelname, alle ruimte voor een stimulerende intercollegiale ontmoeting en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.

De NVE hoopt dan ook u op 6 december a.s. in de Eenhoorn te Amersfoort te mogen begroeten.

Met collegiale groet,
Prof. dr. Wouter de Herder, Erasmus MC, Rotterdam
Voorzitter 14e Jaarsymposium Endocrinologie

Accreditatie
Voor deze bijeenkomst is accreditatie toegekend voor de:
• Kinderartsen door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) met 5 punten;
• Internisten door de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 5 punten;
• Klinisch chemici door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) met 5 punten;
• Gynaecologen door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) met 5 punten;
• Verpleegkundigen door de Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&V) met 5 punten;
• Verpleegkundig Specialisten door Verpleegkundig Specialisten Register (VSR) met 5 punten.

Mocht uw vereniging hierboven niet vermeld zijn, neemt u dan contact op met de NVE Academy door een mail te sturen naar academy@nve.nl of te bellen naar 085-1300729.

Deelname
Het inschrijfgeld bedraagt € 175,-.
A(N)IOSsen en fellows betalen € 105,- (met een verklaring van de opleider).
Verpleegkundigen (zowel wel als niet voorschrijfbevoegden) betalen € 105,-.

Dit symposium is toegankelijk voor alle beroepsbeoefenaars, zowel BIG- als niet-BIG-geregistreerd.

Aansluitend NVE-jubileumfeest
Dit jaar bestaat de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie 75 jaar! Dit jubileum wordt op feestelijke wijze gevierd met een NVE‑jubileumfeest aansluitend aan het 15e Jaarsymposium Endocrinologie. Kaarten voor het NVE-Jubileumfeest kosten € 25,–.  Ga voor meer informatie en om kaarten te bestellen naar de website.

Deze cursus wordt gesponsord door:

 

 

Browse abstracts by subject or title

Title:

Browse authors

Author:
Title:
Please select the Author to view abstracts.

Eenhoorn Meeting Center Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort
Tel.: 033 467 37 30
https://www.eenhoornamersfoort.nl/

 

Indien u vragen/opmerkingen heeft over het Jaarsymposium kunt u contact opnemen met de NVE Academy door een mail te sturen naar academy@nve.nl of te bellen naar 085-1300729.