Welcome to NVE conference 11 oktober 2024 | Cursus Bijnierschorsinsufficiëntie – NVE congres

Cursus Bijnierschorsinsufficiëntie | vrijdag 11 oktober 2024 | UMC Utrecht

Bijnierschorsinsufficiëntie is een zeldzame bijnieraandoening die gecompliceerd kan worden door een bijniercrisis. Dit is potentieel een levensbedreigende situatie. Bij een bijniercrisis is sprake van een tekort aan het hormoon cortisol. Als niet goed wordt gehandeld door patiënt, naasten en/of zorgverlener kan de patiënt als gevolg van zo’n crisis in een levensbedreigende situatie terecht komen. Door het toepassen van stressinstructies kan dit mogelijk worden voorkomen

De module bijnierschorsinsufficiëntie bestaat uit een e-learning en een fysieke onderwijsdag op vrijdag 11 oktober van 09:00 tot 16:30 uur, in UMC Utrecht. De voorbereiding bestaat uit een zelfstudie middels een e-learning. Gedurende de onderwijsdag zal de zorg voor patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie belicht worden vanuit verschillende hoeken. De onderwijsdag zal worden afgesloten met een interactieve sessie waarbij de opgedane kennis toegepast dient te worden in de praktijkvoorbeelden.

Locatie
UMC Utrecht

Kosten
Deelnamekosten voor de module bijnierschorsinsufficiëntie bedragen € 50 voor NVE-leden en € 100 voor niet-NVE-leden. De kosten zijn inclusief toegang tot de e-learningmodules,

Accreditatie voor beide onderdelen wordt aangevraagd bij:

  • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

Voorafgaande aan de scholing dient een verplichte e-learning module gemaakt te worden. U ontvangt hierover vlak voor de cursusdag meer informatie

Sponsors

 

Browse abstracts by subject or title

Title:

Browse authors

Author:
Title:
Please select the Author to view abstracts.

UMC Utrecht

Indien u vragen/opmerkingen heeft over deze scholing dan kunt u contact opnemen met de NVE Academy door een mail te sturen naar academy@nve.nl.